• info@onaymatik.com.tr
Service Image

Ödeme Hizmetleri İçin Gerekli Servisler Ve Modüller

(Anlaşma sağladığınız Bankalar yada Ödeme ve E-Para Kuruluşları ile yapılacak olan entegrasyonlar.)

(Anlaşma sağladığınız Bankalar, Ödeme ve E-Para Kuruluşları yada Yurt Dışı Muhabirler ile yapılacak olan entegrasyonlar.)

(Müşterileriniz yada Temsilcileriniz tarafından ilgili hesaplarınıza yatırılan depozit paralarının otomatik olarak hesaplara alacak kaydetmesi için Bankalar ile geliştirilmiş servisler.)

(Anlaşma sağladığınız Bankalar, Ödeme ve E-Para Kuruluşları ile yapılacak entegrasyon.)

(Anlaşma sağladığınız Bankalar, Ödeme ve E-Para Kuruluşları tarafından sağlanan Fiziki POS lar ile gerçekleşen işlemlerin detay bilgisini sağlayan dokümanlardan otomatik olarak okunarak ilgili hesaplara alacak kaydetmesi, banka hesapları ile mutabakatı ve muhasebeleşmesi.)

(Sms bağlantısı ile Ödeme Alma, Link ile Ödeme Alma, QR ile Ödeme Alma vb. servisler.)

(App to App senaryoda çalışan Android POS çözümleri.)

(İç İşleri Bakanlığının sunduğu Kimlik Paylaşım Servisidir.)

(TCMB Kurları ve anlık kur bilgisi alınan farklı servislerdir.)

(Finansal Kuruluşların oluşturmak zorunda olduğu uyum programının bir parçası olan Anti Money Laundering (AML) yaklaşık 10 public liste taramasını gerçekleştirebilen servis olarak geliştirilmiştir.)

(Ödeme ve E-Para Kuruluşları için Bilgi Transfer Sistemi GİB tarafından zorunlu hale getirilmiş olup yapılan tüm transaction bilgileri paylaştığımız servis.)

(Ödeme ve E-Para Kuruluşları, Bankalar, B2B vb. Kuruluşların tüm banka hareketlerini online olarak elde ederek gelen ve giden tüm hareketlerin muhasebeleştirilmesine olanak veren servislerdir.)

(Ödeme ve E-Para Kuruluşları için TCMB tarafından bir zorunluluk haline gelen İş Yeri Kayıt Sistemi modülüdür. Öncesinde üye işyeri kayıtları bankalar tarafından yapılmakta iken yeni yönetmelikte BKM Trips sisteminden kuruluşlar bu süreci kendileri yönetmektedir. Bu servisi kullanabilmek için BKM ye başvuruda bulunulacak olup gerekli izinler alınması yeterli olacaktır.)

(Sistem tarafından gönderilen sms ve e-postaların izleme ve yönetimini sağlayan modüldür.)

(Üye işyerlerinin BKM Ekspress üyesi olan kullanıcılarına ödeme alma yöntemi olarak sunulmaktadır. Hizmetten faydalanılabilmesi için Ödeme ve E-Para Kuruluşu tarafından BKM Ekspress’ e başvuruda bulunarak gerekli sözleşmeler imza edilmelidir.)

(IP Santral kullanılmak istenmesi halinde müşteri arama, operasyon görüşmelerinin ses kayıtlarını geriye dönük takip etmek ve arşivlemek gibi hizmetleri sunmak için geliştirilmiş servisler.)

(Kuruluşunuza ait Cpanel ile e-posta hesaplarını ve datalarını tabi olduğunuz mevzuata uygun biçimde yönetebilmemize olanak sağlayan yapılandırmalar.)

(Kuruluşunuzun sunduğu hizmetlere ilişkin müşterilerinize düzenleyeceğiniz faturaların entegratör şirketinizin portalına otomatik olarak gönderilmesini sağlayan servistir.)

(Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanan bu servis para transferi işlemlerinde hizmet güvenliği ve kalitesini artırmak adına zorunluluk arz eden bir servistir.)

(Muhasebe uygulaması ile entegre çalışan katma değeri çok yüksek bir modüldür. Transaction bazında eşleştirme yapılarak şeffaf bir muhasebe yönetimine olanak sunan servislerdir.)

(Kartlı ödemelerde kart şemalarını belirleyen bin kodlarının elde edildiği servistir.)

(Şirket içi bildirim ve haberleşme de kullanılan 3 üncü parti uygulamaların sistem ile entegrasyonu.)

(Ödeme ve E-Para Kuruluşlarının bağlı olduğu mevzuat gereği koruma hesaplarında bulunması gereken meblağların belirlendiği modüldür.)

(Gereksinim duyulan tüm raporlamaların yönetildiği modüldür. Bu raporlamalar içerisinde Ödeme ve E-Para Kuruluşları için TCMB ‘nin zorunlu kıldığı 3 aylık ve 6 aylık raporlamalar da vardır.)

(Uygulama loglarının izlenmesi, imzalanması, arşivlenmesi vb. yönetimini sağlayan modüldür.)

(Kuyruğa alınan tüm işlemlerin izlenebildiği ve yönetilebildiği modüldür.)